0 3 min 2 lata

Departament Pracy opublikował w piątek uważnie obserwowany miesięczny raport o zatrudnieniu, pokazujący, że wzrost zatrudnienia w USA spowolnił we wrześniu, ale nadal był nieco wyższy niż przewidywali ekonomiści.

Raport wykazał, że zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 263 tys. miejsc pracy we wrześniu po wzroście o 315 tys. Ekonomiści spodziewali się, że zatrudnienie wzrośnie o 250 000 miejsc pracy.

Nieco wyższy niż oczekiwano wzrost liczby miejsc pracy odzwierciedlał znaczny wzrost zatrudnienia w sektorach rozrywki i hotelarstwa oraz opieki zdrowotnej, które dodały odpowiednio 83 000 i 75 000 miejsc pracy.

Ekonomiści zauważyli, że wzrost liczby miejsc pracy był jeszcze silniejszy, pomijając spadek płac w szkolnictwie stanowym i samorządowym, co odzwierciedlało zmieniające się sezonowe wzorce zatrudniania nauczycieli.

Departament Pracy powiedział również, że stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc. we wrześniu z 3,7 proc. w sierpniu, podczas gdy ekonomiści spodziewali się, że stopa bezrobocia pozostanie bez zmian.

Stopa bezrobocia osiągnęła najniższy poziom od czasu tuż przed wejściem w życie blokady Covid-19 w lutym 2020 r., co również zostało wyrównane w lipcu. Bezrobocie nie spadło od ponad pięćdziesięciu lat.

„Spadek stopy bezrobocia z powrotem do niskiego cyklu podkreśla, że ​​rynek pracy pozostaje niezwykle napięty”, powiedziała Kathy Bostjancic, główny ekonomista USA w Oxford Economics. „Fed będzie postrzegał raport o zatrudnieniu jako powód do kontynuowania agresywnego tempa zacieśniania polityki pieniężnej.”

Nieoczekiwany spadek stopy bezrobocia nastąpił, gdy siła robocza zmniejszyła się o 57 tys. osób, podczas gdy wskaźnik zatrudnienia w gospodarstwach domowych wzrósł o 204 tys.

Raport wykazał również, że średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,10 USD lub 0,3 procent do 32,46 USD we wrześniu. Roczne tempo wzrostu płac zwolniło we wrześniu do 5,0 proc. z 5,2 proc. w sierpniu.

„Patrząc w przyszłość, spodziewamy się wyraźniejszego spowolnienia wzrostu liczby miejsc pracy w czwartym kwartale, a następnie całkowitej utraty miejsc pracy do drugiego kwartału 2023 r., gdy gospodarka wejdzie w recesję w odpowiedzi na gwałtownie wyższe stopy procentowe i słabsze zyski przedsiębiorstw”, powiedział Bostjancic.

Dodała, że ​​„łagodniejsze warunki na rynku pracy powinny przełożyć się na wolniejszy wzrost płac i złagodzić presję inflacyjną, dzięki czemu Fed może w końcu wstrzymać się od podwyżek stóp procentowych w 2023 roku”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.