0 3 min 2 lata

Aby wzmocnić polowanie na sita energetyczne, władze publiczne wprowadziły obowiązek przeprowadzania pewnej liczby diagnostyki nieruchomości. Szybko stały się elementami negocjacji między sprzedającymi a kupującymi.

Najbardziej znana: diagnostyka wydajności energetycznej (EPD)…

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania, diagnoza efektywności energetycznej (DPE) jest obowiązkowa do zawarcia sprzedaży nieruchomości we Francji metropolitalnej. Jedyny wyjątek, DPE nie jest obowiązkowy, jeśli jest to sprzedaż w przyszłym stanie ukończenia (VEFA).

Przeprowadzana przez certyfikowanego diagnostę Diagnoza wydajności energetycznej (DPE) ma za zadanie oszacować zużycie energii i wskaźniki emisji gazów cieplarnianych w Twoim domu.

Podsumowując, do ocenianego miejsca zakwaterowania przypisana jest etykieta od A do G, która pozwala kupującemu mieć obiektywny element charakterystyki energetycznej nieruchomości, którą zamierza kupić i ewentualnie zidentyfikować sito energetyczne.

…I również…

Z biegiem lat lista obowiązkowych diagnoz nieruchomości podczas sprzedaży stale się powiększała:

  •  Oświadczenie wspominające o obecności lub braku azbestu
  •  Diagnoza hałasu
  •  Raport Ryzyka Ekspozycji Wiodących (CREP)
  •  Stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, jeśli instalacja ma więcej niż 15 lat
  •  Stan wewnętrznej instalacji gazowej, jeśli instalacja ma więcej niż 15 lat
  •  Stan niezbiorowej instalacji sanitarnej
  •  Stan obecności termitów
  •  Stan zagrożeń i zanieczyszczenia (naturalne, górnicze, technologiczne, sejsmiczne, radonowe itp.)

Jeśli nieruchomość znajduje się w jednym z obszarów geograficznych określonych jako „zagrożone”, sprzedający ma również obowiązek zgłosić, czy istnieje ryzyko suchej zgnilizny, czyli grzyba, który atakuje konstrukcje drewniane. Strefy te są określane dekretami, z którymi można się zapoznać w prefekturze danego departamentu.

Wreszcie, w przypadku sprzedaży w ramach współwłasności, w przyrzeczeniu lub akcie sprzedaży musi być mowa o prywatnej powierzchni współwłasności działki w prawie Carreza.

Diagnozę charakterystyki energetycznej (DPE) i inne obowiązkowe diagnozy nieruchomości w Pliku Diagnozy Technicznej (DDT), który sprzedawca musi dołączyć do promesy lub aktu sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.