0 10 min 1 rok

Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek walutowy, jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych rynków na świecie. W ciągu jednego dnia, a nawet jednej godziny, kursy walut mogą drastycznie się zmieniać, co wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych i wymaga ciągłego monitorowania sytuacji na rynku.

W ostatnim tygodniu (17-23 kwietnia) rynki walutowe były szczególnie niespokojne. Wahania kursów były bardzo duże i zdarzały się nawet w ciągu jednego dnia. Dlatego też, w tym artykule skupimy się na analizie tych zmian oraz czynników, które wpłynęły na te wahania. Omówimy również, jak inwestorzy mogą radzić sobie z nieprzewidywalnością rynku Forex oraz jakie narzędzia mogą wykorzystać, aby zminimalizować ryzyko straty.

Jakie są symbole walut i jak je czytać?

Symbole walut składają się z trzech liter i używane są do oznaczania poszczególnych walut na rynkach finansowych. Oto kilka przykładów:

 • USD: amerykański dolar
 • EUR: euro
 • JPY: japoński jen
 • GBP: funt szterling
 • CHF: frank szwajcarski
 • AUD: dolar australijski
 • CAD: dolar kanadyjski

Symbole walut są odczytywane zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 4217. Pierwsze dwie litery oznaczają kraj, a trzecia litera oznacza nazwę waluty. Na przykład USD oznacza „United States Dollar” (dolar amerykański), a EUR oznacza „Euro”.

W notowaniach walutowych symbole walut są zwykle podawane w parach, np. EUR/USD, co oznacza kurs euro do dolara amerykańskiego. Pierwsza waluta w parze jest nazywana walutą bazową, a druga walutą kwotowaną. W przykładzie EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną.

Wykres kursu franka

Aktualny kurs franka

Jakie są rodzaje wolumenów na rynku walutowy?

Na rynku walutowym występują trzy rodzaje wolumenów:

 1. Wolumen transakcyjny – to liczba transakcji przeprowadzonych w danym okresie czasu. Mierzony jest w jednostkach waluty bazowej, czyli waluty po lewej stronie pary walutowej.
 2. Wolumen tickowy – to liczba zmian cen w danym okresie czasu. Każda zmiana ceny nazywana jest tickiem, a wolumen tickowy to liczba ticków w danym okresie czasu.
 3. Wolumen finansowy – to wartość wszystkich transakcji przeprowadzonych w danym okresie czasu. Jest to suma wartości transakcji wszystkich par walutowych, która jest wyrażona w jednostkach waluty kwotowanej, czyli waluty po prawej stronie pary walutowej.

Wolumen transakcyjny i wolumen tickowy są najczęściej stosowane do analizy rynku walutowego, ponieważ dają one informacje na temat aktywności handlowej w danym czasie. Wolumen finansowy jest mniej popularny, ale nadal może być użyteczny przy analizie aktywności handlowej na rynku walutowym.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs franka szwajcarskiego charakteryzuje się zmiennym zachowaniem na rynku walutowym, jednak w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych można zaobserwować pewne tendencje. W 2022 roku, na przykład, kurs franka zaczął rosnąć na początku stycznia, osiągając szczyt na początku lutego, po czym zaczął spadać i utrzymywać się na stosunkowo stabilnym poziomie. W 2021 roku frank szwajcarski rósł na początku stycznia, ale spadł w kolejnych tygodniach, by osiągnąć najniższy poziom w połowie lutego, po czym zaczął rosnąć z powrotem.

W 2020 roku, na skutek pandemii COVID-19, rynek walutowy stał się bardzo niestabilny, co wpłynęło na zachowanie kursu franka. Na początku roku kurs franka rósł, ale już w połowie lutego zaczął gwałtownie spadać. W 2019 roku kurs franka oscylował w pierwszych miesiącach wokół jednego poziomu, ale zaczął rosnąć na początku kwietnia.

W poprzednich latach, na przykład w 2018 roku, frank szwajcarski miał stabilne zachowanie w pierwszych kwartałach, z niewielkimi fluktuacjami kursu. W 2017 roku kurs franka rósł na początku roku, ale od marca zaczął spadać i utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie.

W każdym roku zachowanie kursu franka zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Szwajcarii, sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie, a także wydarzenia polityczne i społeczne.

Analiza zmienności kursu frank szwajcarski a zmienność polskiego złotego

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego może być przydatna dla inwestorów, którzy chcą monitorować rynek walutowy i dokonywać decyzji inwestycyjnych. Wzrost lub spadek kursu CHF/PLN może wpłynąć na wyniki finansowe firm, które prowadzą interesy z krajami szwajcarskimi, a także na osoby, które podróżują do Szwajcarii lub Polaków pracujących w Szwajcarii.

W ostatnich latach kurs CHF/PLN charakteryzował się znaczną zmiennością. W okresie kryzysu finansowego w 2008 roku kurs wzrósł gwałtownie, osiągając poziom 3,9 PLN za 1 CHF. Kolejne lata były okresem spadku wartości franka, a w 2011 roku kurs osiągnął poziom 2,7 PLN za 1 CHF.

W kolejnych latach kurs franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego charakteryzował się dużą zmiennością, co wynikało z różnych czynników, takich jak zmiany polityki monetarnej Szwajcarii, w tym decyzje dotyczące stóp procentowych i interwencje na rynku walutowym, a także zmienność na rynkach finansowych i zmiany w globalnej gospodarce.

Wpływ na zmienność kursu CHF/PLN ma również polska gospodarka, w tym decyzje dotyczące stóp procentowych i stanu finansów publicznych, a także sytuacja polityczna w kraju. W 2020 roku kurs CHF/PLN charakteryzował się umiarkowaną zmiennością, oscylując w przedziale 3,8-4,0 PLN za 1 CHF.

Wniosek jest taki, że kurs franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego jest w dużej mierze zależny od zmienności na rynkach finansowych, polityki monetarnej Szwajcarii i Polski, a także globalnej gospodarki. Inwestorzy powinni monitorować te czynniki i podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o analizę rynku i ocenę ryzyka.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2018?

W 2018 roku wiele wydarzeń miało wpływ na kurs franka szwajcarskiego. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Polityka banku centralnego: Decyzje podjęte przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej wpłynęły na kurs franka. W styczniu 2018 roku SNB utrzymał stopy procentowe na poziomie minus 0,75%, co oznaczało, że Szwajcaria pozostawała jednym z niewielu krajów z ujemnymi stopami procentowymi. Decyzja ta mogła osłabić franka, jednak jej wpływ był ograniczony, ponieważ było to już wcześniej oczekiwane przez rynek.
 2. Konflikt handlowy: Konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami miał wpływ na kurs franka, ponieważ Szwajcaria jest jednym z największych eksporterów do Chin w Europie. Pogorszenie relacji handlowych mogło wpłynąć na popyt na towary szwajcarskie, co z kolei wpłynęło na kurs franka.
 3. Niepewność polityczna: W 2018 roku miało miejsce wiele wydarzeń politycznych, które wpłynęły na kurs franka. Jednym z nich była niepewność związana z brexitem, co wpłynęło na kurs funta brytyjskiego i euro. Innym było napięcie w stosunkach między USA a Koreą Północną, co z kolei wpłynęło na kurs jena japońskiego.
 4. Kurs dolara amerykańskiego: Kurs franka często jest powiązany z kursem dolara amerykańskiego, ponieważ Szwajcaria jest jednym z największych eksporterów do USA w Europie. W 2018 roku kurs dolara był relatywnie silny, co mogło wpłynąć na kurs franka.
 5. Wzrost gospodarczy: W 2018 roku Szwajcaria odnotowała wysoki wzrost gospodarczy, co mogło wpłynąć na kurs franka. Wzrost ten wynikał głównie z eksportu, który stanowi ważną część gospodarki Szwajcarii.

Co może wydarzyć się z kursem franka w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Nie jestem w stanie przewidzieć przyszłych wydarzeń na rynku walutowym. Niemniej jednak, należy pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i podatny na wpływ wielu czynników, takich jak zmiany polityki monetarnej banków centralnych, wyniki wyborów czy ogólne warunki gospodarcze. W przypadku franka szwajcarskiego, kluczowym czynnikiem wpływającym na jego kurs jest polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz sytuacja na rynku międzynarodowym. Możliwe scenariusze dla zmienności notowań franka w najbliższych tygodniach mogą obejmować zarówno umocnienie, jak i osłabienie tej waluty w zależności od różnych czynników, które wpłyną na rynek. Jednakże, należy pamiętać, że w przypadku handlu na rynku Forex, nie ma pewności co do kierunku zmian kursów walutowych, a każde inwestycje powinny być podejmowane po dokładnej analizie i z uwzględnieniem odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.