0 1 min 2 lata

Rada Dyrektorów Banku Rosji podjęła decyzję o podniesieniu podstawowej stopy procentowej o 10,5 punktu procentowego od 28 lutego do 20% rocznie. Powinno to wspierać stabilność finansową i cenową oraz chronić oszczędności obywateli przed deprecjacją, stwierdził regulator w komunikacie.

Jest to historyczne maksimum kursu klucza. Wcześniej stawka 17%, ustalona w grudniu 2014 roku, była uznawana za wartość rekordową.
„Rada dyrektorów Banku Rosji podjęła decyzję o podniesieniu kluczowej stawki od 28 lutego 2022 r. do 20% rocznie. Uwarunkowania zewnętrzne rosyjskiej gospodarki zmieniły się diametralnie. Podwyżka głównej stopy pozwoli zapewnić wzrost oprocentowania depozytów do poziomów niezbędnych do skompensowania zwiększonego ryzyka dewaluacji i inflacji. Pomoże to utrzymać stabilność finansową i cenową oraz ochroni oszczędności obywateli przed amortyzacją” – podkreśla komunikat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.