0 13 min 2 lata

Dolar amerykański i euro umocniły się na moskiewskiej giełdzie po wynikach piątkowego handlu, rubel spadł w stosunku do koszyka dwuwalutowego po niespodziewanej decyzji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej o obniżeniu kluczowego kursu więcej niż oczekiwano.

Kurs dolara amerykańskiego o godzinie 19:00 czasu moskiewskiego wyniósł 57,29 rubla/1 dolara, czyli o 64,25 kopiejki więcej niż poziom zamknięcia z poprzedniej sesji. Euro kosztowało 58,3 rubla/EUR1, po wzroście ceny o 1,06 rubla. Koszt koszyka dwuwalutowego (0,55 USD i 0,45 EUR) wzrósł o 82,8 kopiejek do 57,75 rubla.

Według ekspertów Interfax-CEA, po wynikach piątkowych notowań rubel spadł w stosunku do dolara i euro po decyzji Rady Dyrektorów Banku Rosji o obniżeniu kluczowej stopy z 9,5% do 8% , co był nieoczekiwany dla rynku. Konsensus przewidywał obniżkę stóp tylko o 50 pb i choć po publikacji 20 lipca informacji o znaczącym spadku oczekiwań inflacyjnych ludności i tygodniowej deflacji na poziomie prawie 0,2%, to prognozy analityków zaczęły brzmieć dobrze. o 75 i 100 pb częściej., nigdzie nie pojawiał się wariant ze 150 punktami.

Ostatni raz wskaźnik wynosił 8% w sierpniu-październiku 2014 r.

To już piąta z rzędu obniżka stóp. Pod koniec lutego, reagując na zagrożenia dla stabilności finansowej w związku z wprowadzeniem ostrych antyrosyjskich sankcji, Bank Centralny natychmiast podniósł stawkę do 20%. Następnie, na tle stopniowego wygasania impulsu inflacyjnego i umacniania się rubla, który w warunkach wprowadzonych środków kontroli kapitału odbudował powstałą nierównowagę w strukturze bilansu handlu zagranicznego, Bank Centralny trzykrotnie obniżyć stawkę z poziomu „awaryjnego” w krokach co 3 punkty procentowe (do 17%, 14% i 11%). Na poprzednim czerwcowym posiedzeniu Bank Rosji obniżył stopę o 1,5 punktu procentowego do 9,5%.

Bezpośrednio przed lipcowym posiedzeniem Rady Dyrektorów w sprawie kursu Bank Rosji nie dał żadnych dodatkowych sygnałów. Pod koniec czerwca prezes Banku Centralnego Elvira Nabiullina powiedziała, że ​​regulator widzi możliwości obniżenia stawki. Zwróciła uwagę na zmienność sytuacji i opóźnienia we wpływie decyzji polityki pieniężnej na gospodarkę.

Uwagi regulatora
„Obecne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych pozostaje niskie, przyczyniając się do dalszego spowolnienia rocznej inflacji. Wynika to zarówno z wpływu szeregu czynników jednorazowych, jak i ograniczonej dynamiki popytu konsumpcyjnego. Oczekiwania inflacyjne ludności i przedsiębiorstw wyraźnie spadły, osiągając poziomy z wiosny 2021 r. Aktywność gospodarcza spada wolniej niż oczekiwał Bank Rosji w czerwcu. Jednak zewnętrzne warunki dla rosyjskiej gospodarki pozostają trudne i nadal znacząco ograniczają aktywność gospodarczą” – powiedział regulator w prasie. zwolnienie po posiedzeniu rady dyrektorów.

Bank Centralny zwraca uwagę, że będzie podejmował dalsze decyzje w sprawie kluczowej stopy, biorąc pod uwagę rzeczywistą i oczekiwaną dynamikę inflacji w stosunku do celu, proces restrukturyzacji gospodarczej, a także ocenę ryzyka uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz reakcję rynków finansowych. „Bank Rosji oceni możliwość obniżenia kluczowej stawki w drugiej połowie 2022 roku” – czytamy w raporcie.

Bank Rosji obniżył prognozę średniej stopy kluczowej na 2022 r. do 10,5-10,8% z 10,8-11,4% oczekiwanych w czerwcu, doprecyzowanych na 2023 r. – do 6,5-8,5% z 7 czerwca, 0-9,0%, utrzymywanych na 2024 r. na poziomie 6,0-7,0%, wynika ze średniookresowej prognozy makroekonomicznej Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, opublikowanej po kluczowym posiedzeniu Rady Dyrektorów w sprawie kursu.

Do końca 2022 roku Bank Centralny prognozuje średnią stopę w przedziale 7,4-8,0%, podczas gdy w czerwcu oczekiwał, że będzie na poziomie 8,5-9,5%.

Ostatnim razem Bank Rosji przedstawił zaktualizowaną prognozę średniej kluczowej stopy po posiedzeniu Rady Dyrektorów w czerwcu, choć nie była to prognoza kluczowa.

W kwietniu Bank Centralny przewidywał średnią kluczową stopę w 2022 r. w przedziale 12,5-14,0%, w 2023 r. 9,0-11,0%, w 2024 r. 6,0-8,0%.

Dynamika importu odradza się i generalnie jest zgodna z oczekiwaniami Banku Rosji, jednak jeśli chodzi o import inwestycyjny, nie widać jeszcze wyraźnych oznak ożywienia – powiedziała na konferencji prasowej szefowa Banku Centralnego Elwira Nabiullina po posiedzeniu Rady Dyrektorów Banku Centralnego.

„Dynamika importu jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Po znacznym spadku liczba ta zaczęła się odradzać” – powiedziała. „Import konsumencki rośnie głównie ze względu na ustanowienie nowych szlaków dostaw. Jeśli chodzi o import pośredni i inwestycyjny, nie ma jeszcze wyraźnych oznak ożywienia” – powiedział Nabiullina.

Bank Rosji i rząd dyskutują o możliwej modyfikacji reguły budżetowej – powiedział szef banku centralnego, nie komentując konkretnych parametrów.

„Rozmawiamy teraz z rządem, z Ministerstwem Finansów o możliwym mechanizmie reguły budżetowej. Popieramy odnowienie reguły budżetowej, oczywiście zostanie ona zmodyfikowana. Naszym zdaniem jest to ważny mechanizm, który zapewnia stabilność parametrów ekonomicznych, parametrów budżetowych, wydatków budżetowych, niezależnie od tego, co dzieje się z rynkiem ropy i gazu” – powiedział Nabiullina. „Nie chciałabym komentować konkretnych parametrów przed ich oficjalnym ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów, rząd” – powiedziała.

Powiedziała też, że przygotowywane są procesy sądowe w związku z zamrożeniem międzynarodowych rezerw Federacji Rosyjskiej.

Bank Rosji trzyma się swojego stanowiska w sprawie płynnego kursu rubla, nie wykluczając interwencji walutowych w ramach reguły budżetowej, powiedziała Nabiullina. Ponadto, według niej, Bank Rosji widzi aktywne działania banków na rzecz dewaluacji swoich bilansów.

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej we wrześniu zostanie zmuszony do rozszerzenia ograniczeń na wypłatę gotówki waluty obcej, nie ma powodu, aby oczekiwać poprawy sytuacji z importem waluty obcej do kraju, szef Centrali Bank również powiedział.

„Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты, остаются в силе, и при этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс. И поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта”, – заявила она.

Nabiullina dodała, że ​​ludność Rosji posiada około 85 miliardów dolarów w gotówce w dolarach i euro. „Nawet w najbardziej apokaliptycznym scenariuszu, w najtrudniejszym scenariuszu, w naszym kraju będą krążyć gotówkowe dolary. Według naszych szacunków ludność ma tylko około 85 miliardów dolarów w gotówce w walucie obcej, dolarach i euro. Teraz banki mogą sprzedawać, kupować to waluta, więc nastąpi obieg gotówki” – powiedział Nabiullina.

Komentarze analityków
„Na podstawie komentarza Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej decyzja została podjęta na podstawie aktualnego poziomu inflacji w kraju – regulator widzi jej spadek i odpowiednio obniża kluczową stawkę. Ponadto spadek w kluczowej stawce oznacza tańsze pieniądze dla biznesu, które generalnie powinny pobudzić działalność gospodarczą w kraju i pomóc firmom, które zostały zmuszone do dywersyfikacji i redystrybucji przepływów podaży w oparciu o aktualne realia gospodarcze. prognozy kursu rubla, ponieważ teoretycznie obniżenie kursu kluczowego z reguły negatywnie wpływa na kurs dowolnej waluty, ale teraz na kurs rubla w większym stopniu wpływają czynniki geopolityczne niż ekonomiczne ”, mówi Vladimir Zotov , Dyrektor Operacyjny Skarbu UBRD .

„Rubel najpierw „emocjonalnie” osłabł na samą decyzję, ale bezpośredni wpływ tutaj jest nadal ograniczony. Jego krótkoterminową dynamikę będą determinować przepływy. Podatki i dywidendy jeszcze przed nami, co zapewni pewne wsparcie dla rubla, ale dynamika ostatnich dni sugeruje, że rynek stawia na dalsze osłabienie waluty, skupiając się na doświadczeniach ostatnich dwóch miesięcy, dlatego w najbliższych tygodniach rubel może powrócić do 60 za dolara lub nieco wyżej. – mówi Dmitry Polevoy , dyrektor inwestycyjny Loko-Invest .

„Rubel zareagował na bardziej zdecydowane złagodzenie polityki pieniężnej ostrym spadkiem, symbolicznie aktualizując dzienne minimum, ale potem ponownie odbił, próbując budować na ożywieniu. Na uwagę zasługuje wzrost obrotów juana na naszym rynku. Wczoraj , wolumen obrotu parą walutową juan-rubel po raz kolejny zaktualizował historyczny rekord, przekraczając 56 miliardów rubli . ekspert rynku giełdowego w BCS World of Investments .

Olej
Notowania ropy wznowiły wzrosty w piątek wieczorem. Koszt wrześniowych kontraktów futures na Brent na londyńskiej giełdzie ICE Futures do 19:05 w piątek wyniesie 105,09 USD za baryłkę, czyli o 1,78% więcej niż cena zamknięcia poprzedniej sesji. Cena kontraktów futures na ropę WTI na wrzesień w handlu elektronicznym New York Mercantile Exchange (NYMEX) wynosi do tego czasu 97,19 USD za baryłkę, czyli o 0,87% więcej niż ostateczna wartość z poprzedniej sesji.

W przeddzień Brent cena spadła o 2,9%, WTI – o 3,5%.

Głównym problemem rynków światowych, a rynek ropy nie jest wyjątkiem, pozostają perspektywy dla gospodarki światowej. Wielu analityków przewiduje, że połączenie wysokiej inflacji, ciągłych problemów z łańcuchem dostaw i rosnących stóp procentowych może doprowadzić do recesji w USA, strefie euro i innych wiodących gospodarkach na świecie w tym lub przyszłym roku.

W przeddzień niespodzianki dla rynków zaprezentował Europejski Bank Centralny, który podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 11 lat, a podwyżka była dwukrotnie większa niż oczekiwano.

Tymczasem libijski państwowy National Oil Corp. ogłosił wznowienie wydobycia ropy naftowej na polach, na których prace zostały wcześniej wstrzymane z powodu siły wyższej.

Dodatkowym negatywnym czynnikiem dla notowań ropy były dane opublikowane w środę, wskazujące na wzrost zapasów benzyny w USA w zeszłym tygodniu o 3,5 mln baryłek. Jednocześnie średnia konsumpcja benzyny w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich czterech tygodni pokazała, że ​​wzrost cen paliw ograniczył jej konsumpcję do poziomu sprzed dwóch lat – zauważa Bloomberg.

Kurs wymiany
Bazując na danych Giełdy Moskiewskiej o średnich ważonych kursach dolara i euro w stosunku do rubla dla transakcji zawartych od 10:00 do 15:30, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej podniósł oficjalny kurs dolara na weekend i poniedziałek o 91,34 kopiejek , do 57,3917 rubli/1 USD i zwiększył kurs euro o 64,75 kopiejek do 57,7608 rubli za 1 EUR.

Średni ważony kurs dolara według „dzisiaj” rozliczeń na aukcjach „Moskiewskiej Giełdy” wzrósł w piątek o 1,0482 rubli w porównaniu do czwartku i wyniósł 57,3992 rubli/1 USD. Średni ważony kurs dolara na sesji „jutro” do godziny 19:00 czasu moskiewskiego wzrósł o 91,44 kopiejek i wyniósł 57,4319 rubli/1 USD. Wolumen obrotu w dolarach do tego momentu wyniósł 3 mld 385,004 mln USD, z czego 1 mld 225,044 mln stanowiły transakcje z rozliczeniami „dzisiaj”, a 2 mld 159,96 mln – transakcje z rozliczeniami „jutro”.

Średni ważony kurs euro według obliczeń „dzisiaj” wzrósł o 69,6 kopiejek do 57,6965 rubli za 1 euro. Średni ważony kurs euro według obliczeń „jutro” wzrósł o 66,14 kopiejek do 57,8595 rubli za 1 euro. Wolumen obrotu w euro wyniósł 1 mld 241,695 mln EUR, z czego 532,787 mln EUR stanowiły transakcje z rozliczeniami „dzisiaj”, a 708,908 mln EUR – transakcje z rozliczeniami „jutro”.

Stawki na rynku krótkoterminowych i średnioterminowych (1-6 miesięcy) kredytów międzybankowych spadły w piątek w stosunku do poprzedniego dnia handlowego w oczekiwaniu na decyzję Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej w sprawie kluczowej stawki. Stawka MosPrime „overnight” spadła o 5 punktów bazowych (pb) do 9,49% w skali roku, stawka MosPrime dla kredytów siedmiodniowych spadła o 8 pb. – do 9,46% rocznie. 1-miesięczna stopa cofnęła się o 6 pb. – do 9,47% rocznie stawka za okres 3 miesięcy spadła o 8 pb. – do 9,5% rocznie stawka za okres 6 miesięcy spadła o 10 pb. – do 9,5% rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.