0 12 min 1 rok

W ciągu ostatnich miesięcy rynki finansowe przeżywają okres dużej zmienności. Pandemia Covid-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, kryzys surowcowy i wiele innych wydarzeń przyczyniło się do niepewności na rynkach i wpłynęło na notowania wielu walut. Jedną z walut, która szczególnie przyciąga uwagę inwestorów, jest frank szwajcarski. W artykule „Ile wynoszą notowania franka? Co wpłyneło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań franka?” skupimy się na analizie zmienności kursu franka szwajcarskiego, określimy, co wpłynęło na jego wartość i jakie są prognozy dotyczące przyszłych notowań.

Frank szwajcarski jest jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie i często jest uważany za bezpieczną przystań dla inwestorów w trudnych czasach. Niemniej jednak, w ciągu ostatniego roku notowania franka były bardzo zmienne, co może być efektem wspomnianych wcześniej wydarzeń, takich jak pandemia Covid-19 i jej skutki gospodarcze, wojna Rosji z Ukrainą i inne problemy geopolityczne, a także kryzys surowcowy.

W artykule przyjrzymy się bliżej tym i innym czynnikom, które wpłynęły na notowania franka w ostatnim czasie. Omówimy także, jakie są prognozy dla przyszłych notowań, uwzględniając zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i geopolityczne. Będziemy analizować sytuację na rynku walutowym, aby pomóc inwestorom w podjęciu najlepszych decyzji inwestycyjnych i w osiągnięciu sukcesu na rynkach finansowych.

Co to jest waluta egzotyczna?

Waluta egzotyczna to taka, która pochodzi z kraju rozwijającego się lub z gospodarki o mniejszym znaczeniu na arenie międzynarodowej. Zwykle są to waluty krajów Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz niektórych krajów Europy Wschodniej. Waluty te charakteryzują się zwykle mniejszą płynnością, większą zmiennością oraz bardziej ryzykownym charakterem niż waluty główne, takie jak dolar amerykański, euro, jen japoński czy funt brytyjski.

Waluty egzotyczne są zwykle związane z krajami, które doświadczają problemów gospodarczych, takich jak inflacja, kryzysy polityczne, brak stabilności finansowej lub zależność od wahań cen surowców. W rezultacie, inwestycje w waluty egzotyczne mogą być bardziej ryzykowne niż inwestycje w waluty główne. Niemniej jednak, waluty egzotyczne mogą być też bardziej opłacalne, ponieważ ich kursy są bardziej podatne na znaczne zmiany, co może przynieść inwestorom wyższe zyski.

Inwestycje w waluty egzotyczne wymagają szczególnej uwagi, ponieważ mogą być bardziej ryzykowne i podatne na nieprzewidywalne zmiany. Inwestorzy zwykle muszą być świadomi różnych czynników wpływających na kurs waluty egzotycznej, takich jak polityczna i gospodarcza stabilność kraju, inflacja, poziom długu, rynki surowców, polityka monetarna i fiskalna oraz trendy globalne na rynkach finansowych.

Wykres kursu franka

Aktualny kurs franka szwajcarskiego

Jakie są rodzaje wolumenów na rynku walutowym?

Na rynku walutowym, wolumen to liczba jednostek waluty, która została kupiona lub sprzedana w określonym przedziale czasowym. W zależności od sposobu obliczania, wyróżnia się kilka rodzajów wolumenów na rynku walutowym:

 1. Wolumen transakcyjny – to liczba jednostek waluty, która została faktycznie kupiona lub sprzedana w określonym przedziale czasowym. Oznacza to, że wolumen transakcyjny mierzy ilość rzeczywistych operacji przeprowadzonych na rynku walutowym.
 2. Wolumen otwartych pozycji – to liczba jednostek waluty, która jest obecnie posiadana przez uczestników rynku jako otwarte pozycje. Oznacza to, że wolumen otwartych pozycji mierzy ilość waluty, która jest obecnie w trakcie wymiany, ale jeszcze nie została zamknięta.
 3. Wolumen ticków – to liczba zmian cen w określonym przedziale czasowym. Oznacza to, że wolumen ticków mierzy ilość ruchów cenowych na rynku walutowym, bez uwzględniania faktycznych transakcji.
 4. Wolumen pieniężny – to wartość wszystkich transakcji dokonanych na rynku walutowym w określonym przedziale czasowym. Oznacza to, że wolumen pieniężny mierzy wartość całkowitej wymiany walut na rynku.

Wolumen jest ważnym wskaźnikiem na rynku walutowym, ponieważ pozwala inwestorom i traderom na ocenę aktywności rynku, mierzenie płynności oraz identyfikowanie trendów i potencjalnych punktów zwrotnych.

Jak zazwyczaj zachowywal sie kurs franka szwajcarskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Kurs franka szwajcarskiego w miesiącu marca w latach ubiegłych wykazywał zróżnicowane zachowanie, zależne od szeregu czynników. Niemniej jednak, można wskazać kilka ogólnych trendów, które miały miejsce w marcu w poprzednich latach:

 1. W 2021 roku kurs franka szwajcarskiego był dość stabilny w marcu, co można przypisać m.in. wprowadzeniu przez Szwajcarię ulepszonych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
 2. W 2020 roku frank szwajcarski wykazywał dużą zmienność w marcu z powodu wybuchu pandemii COVID-19 na całym świecie. Kurs franka wzrósł znacząco w wyniku ucieczki inwestorów do bezpiecznych aktywów, takich jak szwajcarski frank.
 3. W 2019 roku kurs franka szwajcarskiego był względnie stabilny w marcu. W tym okresie sytuacja na rynku walutowym była pod wpływem ogólnych nastrojów związanych z globalnymi trendami makroekonomicznymi, takimi jak rosnące niepokoje w handlu międzynarodowym i obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego.
 4. W 2018 roku frank szwajcarski osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat w marcu, co było wynikiem słabości innych walut, takich jak euro i dolar amerykański. W tym czasie na nastroje na rynku miały wpływ zarówno kwestie polityczne, jak i ekonomiczne.

W każdym razie, warto zauważyć, że zachowanie kursu franka szwajcarskiego w marcu w dużej mierze zależy od szeregu czynników, w tym globalnych trendów makroekonomicznych, kwestii politycznych oraz nastrojów inwestorów i traderów.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność jena japońskiego

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) i jena japońskiego (JPY) to dwie z najważniejszych walut na rynku Forex, które są uważane za bezpieczne przystanie dla inwestorów w czasie niepewności rynkowej. Zarówno CHF, jak i JPY są często wykorzystywane w strategiach carry trade, co wpływa na ich zmienność.

W okresie ostatnich kilku lat kurs CHF do JPY był stosunkowo stabilny, z niewielkimi wahaniami w obie strony. W 2019 roku kurs utrzymywał się na poziomie około 110 JPY za 1 CHF, a w pierwszych miesiącach 2020 roku doszło do umocnienia JPY i spadku kursu do około 105 JPY za 1 CHF. Następnie w czasie pandemii COVID-19 kurs powrócił do poziomu około 110 JPY za 1 CHF, a w drugiej połowie 2020 roku doszło do dalszego umocnienia JPY i spadku kursu do około 103 JPY za 1 CHF.

W 2021 roku kurs CHF do JPY utrzymywał się na stosunkowo stałym poziomie w okolicach 105-106 JPY za 1 CHF. Jednakże w marcu 2021 roku doszło do gwałtownego spadku kursu CHF do JPY wraz z ogłoszeniem przez Bank Japonii, że będzie kupował więcej obligacji rządowych, co wpłynęło na umocnienie jena japońskiego. W efekcie kurs spadł do poziomu około 100 JPY za 1 CHF, co było najniższym poziomem od 2018 roku.

Warto zauważyć, że obie te waluty są również silnie związane z kursami innych walut, takich jak euro i dolar amerykański, co może wpływać na ich wzajemny kurs.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs franka w roku 2014?

W roku 2014 wiele wydarzeń wpłynęło na kurs franka szwajcarskiego, ale jednym z najważniejszych było ogłoszenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) o zakończeniu polityki utrzymywania stałego kursu wymiany franka szwajcarskiego do euro. Do tego czasu, SNB utrzymywał kurs wymiany na poziomie 1,20 CHF do euro, aby chronić gospodarkę szwajcarską przed nadmierną aprecjacją franka.

Decyzja o zaprzestaniu utrzymywania stałego kursu wymiany była zaskakująca dla rynku i spowodowała gwałtowne wzrosty kursu franka w stosunku do euro oraz innych walut. W ciągu kilku minut po ogłoszeniu decyzji, frank wzrósł o ponad 30% w stosunku do euro, co spowodowało dużą niestabilność na rynkach finansowych.

Innym ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na kurs franka w 2014 roku, było pogorszenie sytuacji na Ukrainie i nasilający się konflikt z Rosją. Zwiększone napięcia geopolityczne wpłynęły na ryzyko inwestycyjne i spowodowały wzrost popytu na bezpieczne aktywa, takie jak frank szwajcarski.

Ponadto, w 2014 roku miała miejsce decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ECB) o wprowadzeniu programu luzowania ilościowego (QE), co spowodowało osłabienie euro i wzrost wartości franka.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na kurs franka w roku 2014, co pokazuje, jak istotne są czynniki polityczne i ekonomiczne w kształtowaniu rynku walutowego.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości?

Przewidywanie przyszłych notowań franka szwajcarskiego jest trudne, ponieważ kursy walutowe są pod wpływem wielu czynników, w tym czynników fundamentalnych, wydarzeń politycznych i ekonomicznych, sentymentu inwestorów i czynników technicznych. Jednakże, mogą istnieć pewne możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości. Oto niektóre z nich:

 1. Kontynuacja obecnej tendencji wzrostowej: W ostatnim czasie frank szwajcarski zyskał na wartości w związku z niepewnością na rynkach finansowych spowodowaną pandemią COVID-19 oraz wzrostem napięć politycznych na świecie. Jeśli te czynniki będą nadal wpływać na rynek, to frank szwajcarski może kontynuować trend wzrostowy.
 2. Wyhamowanie wzrostu: W miarę jak świat wychodzi z kryzysu COVID-19 i sytuacja polityczna na świecie stabilizuje się, napięcia na rynku finansowym mogą się zmniejszyć, a frank szwajcarski może stracić na wartości.
 3. Umocnienie franka: W związku z rosnącą inflacją i niepewnością na rynku, Szwajcarski Bank Narodowy może podjąć decyzję o podniesieniu stóp procentowych, co może skutkować umocnieniem franka szwajcarskiego.
 4. Osłabienie franka: Natomiast, jeśli Szwajcarski Bank Narodowy zdecyduje się na utrzymanie niskich stóp procentowych, aby wspierać gospodarkę kraju, to frank szwajcarski może osłabić się.

Wszystkie te scenariusze są jedynie spekulacjami i nie ma pewności, jak będą kształtować się notowania franka szwajcarskiego w przyszłości. Inwestorzy powinni monitorować uważnie wydarzenia polityczne i ekonomiczne oraz dokonywać analizy fundamentalnej i technicznej, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.