0 2 min 2 lata

Consus Real Estate musi dokonywać wysokich odpisów. „Rozważenie zaktualizowanego biznesplanu i ponowna ocena ryzyka niewykonania zobowiązania prowadzi do jednorazowych, nieopłacalnych korekt wartości i ujemnego kapitału własnego Consus na dzień 30 czerwca 2022 r. z około 760 mln euro do 800 mln euro.” powiedział agencja nieruchomości w nocy do soboty.

Już w maju spółka informowała o utracie ponad połowy kapitału zakładowego, podając jako przyczynę odpisy na inwestycje i pożyczki dla spółek powiązanych. Było już odniesienie do ujemnego kapitału własnego, ale nie do jego możliwej wysokości: „Na podstawie bieżących wyliczeń kapitał własny spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. byłby ujemny ze względu na amortyzację i wynikającą z niej absorpcję strat na podstawie istniejącego zysku i umowy o przeniesienie strat” – mówi Consus w maju.

Kolejne kroki są obecnie analizowane wspólnie z głównym udziałowcem, Grupą Adler. Rozważane jest m.in. przejęcie zobowiązań finansowych Consus przez Adler Group SA w zamian za emisję hybrydowych instrumentów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.