0 9 min 12 miesięcy

Rynek walut to jedna z najbardziej zmiennych i dynamicznych gałęzi rynków finansowych. W ostatnim czasie możemy obserwować dużą zmienność kursów walutowych, która ma wpływ na cały światowy system finansowy. W artykule tym skupimy się na analizie rynku walutowego, a także na czynnikach, które wpłynęły na niedawne zmiany kursów. Odkryjemy, co kryje się za drastycznymi spadkami i wzrostami, które mieliśmy okazję obserwować w ostatnich tygodniach. Skoncentrujemy się również na wydarzeniach, które mogą wpłynąć na sytuację w najbliższych dniach. Przyjrzymy się także, jak inwestorzy i analitycy radzą sobie z tak dużą zmiennością rynku i jakie strategie stosują w celu zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?


Najważniejszymi walutami dla światowych gospodarek są:

  1. Dolar amerykański (USD) – jako waluta rezerwowa, używana do większości międzynarodowych transakcji handlowych, a także jako główna waluta denominacyjna w handlu ropą naftową.
  2. Euro (EUR) – druga najważniejsza waluta rezerwowa, używana w większości transakcji handlowych w Europie i wielu innych krajach.
  3. Jen japoński (JPY) – główna waluta denominacyjna w Azji, szczególnie w Chinach i Japonii.
  4. Funt brytyjski (GBP) – ważna waluta handlowa na świecie, szczególnie w Europie.
  5. Frank szwajcarski (CHF) – uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie, używany w międzynarodowych transakcjach finansowych oraz jako waluta rezerwowa.
  6. Dolar kanadyjski (CAD) – ważna waluta w handlu z USA oraz w sektorze surowców naturalnych.
  7. Dolar australijski (AUD) – używany jako waluta denominacyjna w handlu surowcami naturalnymi, szczególnie w Australii i Azji Południowo-Wschodniej.
  8. Yuan chiński (CNY) – rosnąca rola Chin w światowej gospodarce i rozwijający się handel z Chinami sprawiają, że juan staje się coraz bardziej istotny dla globalnego systemu walutowego.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Na rynku walutowym transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji.

Transakcja spot to transakcja, w której dwie strony ustalają wymianę walut po aktualnym kursie rynkowym, a rozliczenie odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych. Innymi słowy, w transakcji spot waluty są wymieniane w dniu zawarcia umowy lub w ciągu dwóch dni roboczych. Jest to najczęściej spotykany typ transakcji na rynku walutowym.

Transakcja forward to transakcja, w której dwie strony ustalają wymianę walut po ustalonym kursie w określonym dniu w przyszłości. Czas rozliczenia transakcji może wynosić od kilku dni do kilku lat. Transakcje forward są często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

Podsumowując, transakcja spot dotyczy natychmiastowej wymiany walut po aktualnym kursie, natomiast transakcja forward dotyczy wymiany walut po ustalonym kursie w określonym dniu w przyszłości.

Analiza zmiennośći kursu franka w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w miesiącu marcu w latach ubiegłych wykazuje, że w różnych okresach była to miesiąc z różnymi wzrostami lub spadkami kursu. Przykładowo, w marcu 2020 roku, na początku pandemii COVID-19, kurs franka znacznie wzrósł, osiągając rekordowe poziomy, co było spowodowane dużą niepewnością na rynkach finansowych i poszukiwaniem bezpiecznej przystani przez inwestorów.

W marcu 2019 roku, kurs franka pozostawał na podobnym poziomie w stosunku do euro, jednak wykazywał niewielki spadek w stosunku do dolara amerykańskiego. W marcu 2018 roku, kurs franka spadł w stosunku do euro, ale pozostał stabilny w stosunku do dolara amerykańskiego.

Podsumowując, zmienność kursu franka w miesiącu marcu w latach ubiegłych była zróżnicowana i zależała od różnych czynników, takich jak sytuacja na rynkach finansowych, wydarzenia polityczne czy makroekonomiczne dane.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność dolara nowozelandzkiego

W analizie zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) wobec dolara nowozelandzkiego (NZD) można zauważyć pewne tendencje i zależności w okresie ostatnich kilku lat.

W ciągu ostatnich 5 lat, tj. od 2018 roku do 2022 roku, kurs CHF/NZD wykazywał dużą zmienność, oscylując w szerokim przedziale cenowym. W 2018 roku kurs zaczynał na poziomie około 1,24 CHF/NZD, by w lipcu osiągnąć maksimum na poziomie około 1,33 CHF/NZD, a następnie spadł do około 1,23 CHF/NZD na koniec roku. W 2019 roku kurs kontynuował spadki, osiągając minimum na poziomie około 1,17 CHF/NZD w sierpniu, a następnie powrócił do poziomu około 1,24 CHF/NZD na koniec roku. W 2020 roku kurs CHF/NZD zaczął rosnąć, osiągając maksimum na poziomie około 1,37 CHF/NZD w marcu, a następnie spadł wraz z pandemią COVID-19 do poziomu około 1,22 CHF/NZD w maju, by na koniec roku osiągnąć poziom około 1,28 CHF/NZD. W 2021 roku kurs kontynuował wzrosty, osiągając maksimum na poziomie około 1,36 CHF/NZD w czerwcu, a następnie powrócił do poziomu około 1,28 CHF/NZD na koniec roku. W pierwszych miesiącach 2022 roku kurs CHF/NZD utrzymywał się na poziomie około 1,30 CHF/NZD.

Z kolei w analizie zmienności kursu CHF wobec NZD można zauważyć, że w okresach wzrostów rynkowych kurs CHF/NZD zazwyczaj spada, a w okresach spadków rynkowych kurs CHF/NZD zazwyczaj rośnie. Jest to związane z tym, że w okresach spadków rynkowych inwestorzy często szukają bezpiecznej przystani i lokują swoje środki w franka szwajcarskiego, co prowadzi do wzrostu jego kursu wobec innych walut, w tym dolara nowozelandzkiego. Natomiast w okresach wzrostów rynkowych inwestorzy często szukają bardziej ryzykownych inwestycji i zwiększają popyt na waluty związane z surowcami i towarami, takimi jak dolar nowozelandzki.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2014?

W roku 2014 kurs franka był pod silnym wpływem wydarzeń związanych z polityką banku centralnego Szwajcarii oraz sytuacją gospodarczą w Europie. Najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie przez bank centralny kursu minimalnego dla euro, co miało na celu ograniczenie umacniania się franka wobec wspólnej waluty. Decyzja ta była podyktowana obawami o konkurencyjność szwajcarskiego eksportu, który mógłby ucierpieć na skutek silnej waluty.

Decyzja banku centralnego spotkała się z ostrą krytyką rynków finansowych, co spowodowało gwałtowne wahania kursu franka w stosunku do euro oraz innych walut. W ciągu kilku godzin kurs euro spadł o ponad 30% w stosunku do franka, a kurs franka w stosunku do dolara amerykańskiego wzrósł o około 25%.

Wprowadzenie kursu minimalnego dla euro było również jednym z czynników, które wpłynęły na decyzję Szwajcarii o ostatecznym porzuceniu unijnego systemu kursowego w 2015 roku. Ten ruch spowodował jeszcze większą zmienność kursu franka w stosunku do innych walut, ponieważ teraz kurs franka jest determinowany wyłącznie przez siły rynkowe.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka w przyszłości?

Kurs walutowy zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, stopy procentowe, inflacja, bilans handlowy, stabilność rządu, zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na kurs franka w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i podatny na różne czynniki, w tym te nieprzewidywalne. Dlatego też trudno jest dokładnie przewidzieć, jak będą się kształtować notowania franka w przyszłości. W związku z tym, inwestycje na rynku walutowym są zwykle obarczone wysokim ryzykiem i wymagają ostrożnego podejścia oraz znajomości rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.