0 2 min 2 lata

Aukcja obligacji 7-letnich była dość zła. Dałem mu F. Rick Santelli z CNBC był hojny i dał mu D-. W każdym razie aukcja nie była tak gorąca. Jednak po niewielkim wzroście plonów kupujący wrócili, a zwroty ponownie zaczęły spadać. A look at the yield curve now shows: 2Y yield .518%, flat 5Y yield 3.939%, -3.8 bps 7Y yield 3.877% -5.2 bps 10Y yield 10Y bond 10Y bond 10Y bond d8 10. d . % rocznej rentowności obligacji, -7,7 pb Tak zwana forwardowa inwersja krzywej dochodowości to obecnie luka 2-10 lat i nowa niska inwersja od 1988 r., -75,9 pb. Oznacza to, że rynek uważa, że ​​Rezerwa Federalna pogrąży się w recesji, co również doprowadzi do zmiany polityki Fed. . Przedział 2-10 lat Przedział 2-10 lat Kontynuacja odwrotności W komentarzach Fed z tego tygodnia, Fed będzie nadal podnosił stopy procentowe do 2023 roku. z ostateczną stopą procentową zbliżoną do 5%, ale może być wyższa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.