0 13 min 9 miesięcy

W ostatnich miesiącach, obserwowaliśmy burzliwe zachowanie się rynków finansowych na całym świecie. Pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, konflikty zbrojne, wojna Rosji z Ukrainą, a także kryzys surowcowy – to tylko niektóre z wydarzeń, które rzuciły cień niepewności na światowe gospodarki. W tej niezwykle zmiennej sytuacji jedną z kluczowych postaci na arenie międzynarodowej jest frank szwajcarski.

W dniach od 2 do 7 października postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej notowaniom franka szwajcarskiego. To okres, który odbił się echem na rynkach finansowych, wprowadzając nowe trendy i kształtując decyzje inwestorów. Jak zmieniał się kurs franka szwajcarskiego w tym czasie? Jakie czynniki wywarły największy wpływ na tę zmienność? Co kryje się za wykresami i liczbami?

W tym artykule przeprowadzimy głęboką analizę notowań CHF, sięgając do korzeni tych fluktuacji. Spojrzymy na wykresy, które odzwierciedlają nastroje rynku, ale także zbierzemy kawałki układanki, które składają się na cenę franka szwajcarskiego. Dowiemy się, jakie wydarzenia i czynniki, poza już wymienionymi, miały istotny wpływ na jego wartość w ostatnich miesiącach.

Ponadto, zastanowimy się nad pytaniem: od czego zależy cena franka dzisiaj? Czy to nadal efekt globalnych zawirowań czy może już widzimy oznaki ustabilizowania się sytuacji? Analizując różne aspekty gospodarki, geopolityki i innych czynników wpływających na rynki finansowe, postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania i rzucić światło na to, co przyszłość może przynieść dla tej istotnej waluty.

Jak się tworzy pary walutowe?

Na rynku Forex, waluty są zawsze notowane w parach. To oznacza, że jedna waluta jest wymieniana na drugą w określonym stosunku wymiany. Pary walutowe składają się z dwóch walut: waluty bazowej i waluty kwotowanej. Proces tworzenia par walutowych jest kluczowy dla zrozumienia, jak działa rynek walutowy. Oto jak się to odbywa:

1. Waluta Bazowa:

 • Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze. Określa, ile jednostek tej waluty można wymienić na jedną jednostkę waluty kwotowanej. Na przykład, w parze EUR/USD, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.

2. Waluta Kwotowana:

 • Waluta kwotowana to druga waluta w parze. Określa, ile jednostek tej waluty można uzyskać za jedną jednostkę waluty bazowej. W przypadku pary EUR/USD, dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.

3. Notacja Pary Walutowej:

 • Pary walutowe są zawsze oznaczane przez symbol waluty bazowej, a następnie symbol waluty kwotowanej. Na przykład, para EUR/USD oznacza, że euro jest wymieniane na dolary amerykańskie.

4. Kurs Walutowy:

 • Kurs walutowy to cena jednej jednostki waluty bazowej wyrażona w jednostkach waluty kwotowanej. Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,20, oznacza to, że za jedno euro można uzyskać 1,20 dolarów amerykańskich.

5. Podstawowe i Krzyżowe Pary Walutowe:

 • Podstawowe pary walutowe składają się z najważniejszych światowych walut, takich jak EUR/USD, USD/JPY, czy GBP/USD. Krzyżowe pary walutowe nie zawierają dolara amerykańskiego i obejmują kombinacje innych głównych walut, na przykład EUR/GBP czy AUD/JPY.

6. Rynek Forex:

 • Rynek Forex pozwala na handel różnymi parami walutowymi. Inwestorzy spekulują na zmianach wartości jednej waluty w stosunku do drugiej, wykorzystując te fluktuacje do zarabiania na różnicy kursów.

Tworzenie par walutowych jest kluczowe dla funkcjonowania rynku Forex, umożliwiając inwestorom dokonywanie transakcji i spekulowanie na zmianach kursów walutowych na całym świecie.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Handel walutami, znany również jako forex (foreign exchange), może być opłacalny, ale także wiąże się z różnymi kosztami. Oto główne koszty związane z handlem walutami:

1. Spread:

 • Spread to różnica między ceną zakupu (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej pary walutowej. Brokerzy zarabiają na handlu, oferując różnice między tymi dwoma cenami. Im niższy spread, tym mniejsze koszty dla tradera.

2. Prowizje:

 • Niektórzy brokerzy pobierają prowizje za każdą transakcję, zwłaszcza w przypadku handlu na platformach ECN (Electronic Communication Network). Prowizje mogą być stałe lub zmiennoprzecinkowe w zależności od rozmiaru transakcji.

3. Swap (Rollover) Fees:

 • Swap fees, znane również jako rollover fees lub overnight fees, to koszty związane z przenoszeniem pozycji na następny dzień. Jeśli pozycja jest przenoszona na kolejny dzień, broker może naliczyć opłatę związaną z różnicą w stopach procentowych między dwiema walutami w parze.

4. Koszty Badania i Analizy:

 • Inwestorzy, którzy korzystają z płatnych analiz rynkowych lub sygnałów handlowych, ponoszą koszty związane z tymi usługami.

5. Slippage:

 • Slippage to różnica między oczekiwaną ceną transakcji a rzeczywistą ceną wykonania transakcji. W sytuacjach o dużym natężeniu handlu lub zmienności rynkowej, transakcje mogą zostać zrealizowane po innej cenie niż oczekiwano.

6. Psychologiczne Koszty:

 • Handel na rynku forex może być emocjonalnie wymagający. Decyzje podejmowane pod wpływem emocji, takich jak strach czy chciwość, mogą prowadzić do strat finansowych.

7. Koszty Platformy Handlowej:

 • Niektórzy brokerzy mogą pobierać opłaty za korzystanie z ich platformy handlowej, zwłaszcza jeśli oferują zaawansowane narzędzia i funkcje.

8. Podatki:

 • W zależności od kraju zamieszkania, zyski uzyskane z handlu walutami mogą być opodatkowane.

Inwestorzy powinni być świadomi tych kosztów i uwzględniać je w swoich strategiach handlowych. Skrupulatne badanie i wybór odpowiedniego brokera oraz zarządzanie ryzykiem są kluczowe dla minimalizacji kosztów związanych z handlem walutami.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs franka szwajcarskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Historia kursu franka szwajcarskiego w marcu w latach ubiegłych była zróżnicowana i zależała od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityczna i globalne wydarzenia. Wartością franka szwajcarskiego często kierują czynniki makroekonomiczne, a także zmiany w polityce monetarnej Szwajcarii.

Pamiętaj jednak, że konkretna analiza kursu franka szwajcarskiego w konkretnych okresach w przeszłości wymaga dostępu do danych historycznych z odpowiednich źródeł, takich jak platformy handlowe, witryny finansowe lub instytucje finansowe. Ponadto, zawsze należy przeprowadzić analizę rynku przy użyciu aktualnych danych i narzędzi analitycznych.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność rosyjskiego rubla

Zrozumienie zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w porównaniu z rosyjskim rublem (RUB) wymaga analizy różnych czynników, takich jak kondycja gospodarki obu krajów, polityka monetarna, geopolityka, zmiany cen surowców i inne globalne wydarzenia. Oto kilka aspektów, które mogą wpływać na zmienność tych dwóch walut:

1. Gospodarka i Polityka Monetarna:

 • Stabilność gospodarcza i polityka monetarna Szwajcarii mogą wpływać na wartość franka szwajcarskiego. Również działania Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) w zakresie stóp procentowych mają znaczący wpływ na CHF. Z drugiej strony, sytuacja gospodarcza Rosji i polityka monetarna Banku Rosji mają wpływ na rubla.

2. Zmienność Surowców:

 • Rosja jest jednym z głównych światowych producentów surowców, takich jak ropa naftowa i gaz. Zmiany cen tych surowców mogą wpływać na wartość rubla. Natomiast Szwajcaria nie jest bezpośrednio uzależniona od surowców, więc ta kategoria może mieć mniejszy wpływ na CHF.

3. Geopolityka i Wydarzenia Globalne:

 • Konflikty zbrojne, zmiany w polityce światowej oraz inne wydarzenia geopolityczne mogą wpływać na obie waluty. Rosyjski rubel może być szczególnie wrażliwy na te czynniki z uwagi na swoją rolę jako waluty z rynku wschodzącego.

4. Inwestorzy i Spekulanci:

 • Decyzje inwestorów i spekulantów na rynku Forex, zwłaszcza w przypadku walut wschodzących rynków, mogą powodować gwałtowne ruchy w wartości rubla. Natomiast frank szwajcarski często jest postrzegany jako bezpieczna przystań w czasach niepewności, co może prowadzić do wzrostu jego wartości w przypadku globalnych niepokojów.

Zarówno CHF, jak i RUB są podatne na te i inne czynniki, co może prowadzić do zmienności ich kursów na rynku Forex. Inwestorzy powinni zawsze prowadzić dokładne analizy, uwzględniając różnorodne aspekty, zanim podejmą decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2014?


W roku 2014 kurs franka szwajcarskiego (CHF) był znacząco wpływany przez kilka kluczowych wydarzeń, które miały istotny wpływ na światowy rynek walutowy oraz sytuację gospodarczą samej Szwajcarii:

1. Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) o Odrzuceniu Strefy Kursowej:

 • Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2014 roku był dzień 15 stycznia, kiedy SNB ogłosił niespodziewaną decyzję o odrzuceniu ustalonej wcześniej strefy kursowej CHF względem euro (EUR/CHF). SNB przestał bronić minimalnego kursu wymiany 1,20 EUR/CHF, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu wartości franka szwajcarskiego. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na rynek forex i spowodowało znaczne straty dla wielu traderów i firm.

2. Napięcia Geopolityczne:

 • Napięcia międzynarodowe, zwłaszcza w związku z konfliktem w Ukrainie i sankcjami przeciwko Rosji, mogły wpływać na wartość franka ze względu na jego status bezpiecznej przystani w czasach kryzysów.

3. Wahania Cen Surowców:

 • Szwajcaria jest jednym z największych na świecie konsumentów złota, więc zmiany w cenach tego surowca miały wpływ na kurs franka, szczególnie jakość „bezpiecznej przystani”.

4. Dane Makroekonomiczne:

 • Regularne publikacje danych dotyczących gospodarki, takich jak PKB, inflacja i bezrobocie, miały wpływ na kurs franka, pokazując kondycję gospodarczą Szwajcarii.

5. Polityka Ekonomiczna SNB:

 • Decyzje i komunikaty SNB dotyczące stóp procentowych oraz polityki pieniężnej wpływały na wartość franka. W roku 2014 SNB utrzymał niskie stopy procentowe, co miało wpływ na atrakcyjność CHF jako waluty do carry trade.

Wszystkie te czynniki wpływały na kurs franka szwajcarskiego w roku 2014, sprawiając, że był jedną z najbardziej zmiennych walut na rynku międzynarodowym.

Co może wydarzyć się z kursem franka w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie krótkoterminowych ruchów na rynku walutowym, w tym dla franka szwajcarskiego, jest trudne ze względu na wiele zmiennych, które wpływają na kursy walut. Niemniej jednak, istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na kurs franka szwajcarskiego w najbliższych tygodniach:

1. Polityka Pieniężna Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB):

 • Decyzje SNB dotyczące stóp procentowych i ich komunikaty będą miały kluczowe znaczenie. Zmiany w polityce pieniężnej, zwłaszcza związane z ewentualnymi podwyżkami lub obniżkami stóp procentowych, mogą wpływać na kurs franka.

2. Sytuacja Gospodarcza i Inflacja:

 • Dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji i bezrobocia w Szwajcarii będą śledzone uważnie. Silna gospodarka może wspierać franka, podczas gdy słabe wskaźniki mogą wpływać na jego spadek.

3. Napięcia Geopolityczne:

 • Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne czy napięcia handlowe międzynarodowe, mogą prowadzić do wzrostu wartości franka ze względu na jego status bezpiecznej przystani.

4. Globalne Wydarzenia Ekonomiczne:

 • Wydarzenia o znaczeniu globalnym, takie jak dane dotyczące rynku pracy w USA, stanowiące największego partnera handlowego Szwajcarii, mogą wpływać na ruchy franka.

5. Ryzyko Rynkowe:

 • Wzrosty na rynkach akcji czy kryptowalutach mogą skłaniać inwestorów do większego ryzyka, co może prowadzić do słabszego franka. Z kolei awersja do ryzyka sprzyjać będzie umacnianiu się CHF.

Ważne jest, aby inwestorzy śledzili te czynniki oraz korzystali z aktualnych analiz rynkowych i prognoz ekonomicznych. Niemniej jednak, rynek walutowy jest pełen niepewności, a inwestycje powinny być zawsze podejmowane po dokładnej analizie i uwzględnieniu ryzyka. Zaleca się również korzystanie z zleceń zabezpieczających, aby ograniczyć potencjalne straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.