0 2 min 2 lata

Moskwa. 22 lipca. INTERFAX.RU – Rusal przedłużył okres, w którym inwestorzy muszą wyrazić pisemną zgodę na odroczenie płatności kuponowych w przypadku dwóch emisji euroobligacji dolarowych firmy do 26 lipca (godz. 16:00 czasu londyńskiego), Rusal Capital DAC, emitent euroobligacji, powiedział w oświadczenie.

Decyzja o przedłużeniu procedury została podjęta na podstawie wniosków wielu posiadaczy papierów wartościowych, którzy potrzebują dodatkowego czasu na dopełnienie wewnętrznych procedur.

Rusal 12 lipca zaproponował posiadaczom dwóch emisji euroobligacji uzgodnienie możliwości odroczenia płatności kuponowych na czas rozwiązywania problemu z funkcjonowaniem infrastruktury do dokonywania takich płatności.

Emitenci i gwaranci euroobligacji są przekonani, że są w stanie obsłużyć zadłużenie euroobligacji w miarę jego zapadalności, ale sankcje antyrosyjskie i rosyjskie środki odwetowe doprowadziły do ​​znacznych zakłóceń w infrastrukturze płatniczej, zauważyła firma.

„W tych okolicznościach emitent i poręczyciele aktywnie pracują nad opracowaniem rozwiązania, które zapewni, że kapitał i odsetki od euroobligacji otrzymają wszyscy posiadacze zgodnie z obowiązującym prawem” – czytamy w komunikacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.