0 9 min 1 rok

Kurs franka szwajcarskiego od dłuższego czasu przyciąga uwagę inwestorów na całym świecie ze względu na jego zmienność oraz wpływ na globalną gospodarkę. Zmiany kursu tej waluty są nie tylko efektem lokalnych czynników, ale również zależne od sytuacji na innych rynkach, takich jak rynki surowców czy rynki akcji. W nadchodzącą poniedziałkową sesję inwestorzy ponownie będą zwracać uwagę na notowania franka i szukać okazji do zysku z jego wahań. W tym artykule postaramy się przyjrzeć bliżej najnowszym trendom w kwestii notowań franka, aby pomóc inwestorom w przygotowaniu się do sesji i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Na rynku walutowym nie ma idealnych godzin do handlu, ponieważ handel walutami jest dostępny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Jednakże, istnieją pewne okresy, kiedy handel jest bardziej aktywny i wolumen transakcji jest większy, co z kolei może wpłynąć na zmienność kursów walutowych.

Najlepsze godziny do handlu walutami to te, kiedy w danym regionie świata odbywa się dużo transakcji. Na przykład, godziny otwarcia giełdy w Londynie (od 8:00 do 16:00 GMT) są ważne dla handlu funtem brytyjskim, podczas gdy godziny otwarcia giełdy w Nowym Jorku (od 13:00 do 21:00 GMT) są kluczowe dla handlu dolarem amerykańskim.

Warto jednak pamiętać, że ruchy na rynku walutowym mogą być nieprzewidywalne i zależeć od wielu czynników, a nie tylko od godzin handlu. Dlatego przed rozpoczęciem handlu walutami warto dokładnie przeanalizować rynki i być przygotowanym na różne scenariusze.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?


Na rynku walutowym, inwestorzy mają do dyspozycji różne rodzaje transakcji, w tym transakcje spot i forward. Oto główne różnice między nimi:

  1. Transakcja spot: To transakcja, w której waluty są wymieniane natychmiastowo po bieżących rynkowych cenach. Oznacza to, że transakcja jest rozliczana „od ręki” lub w ciągu dwóch dni roboczych (tzw. „T+2”). To najczęstszy rodzaj transakcji na rynku walutowym.
  2. Transakcja forward: To umowa między dwoma stronami na wymianę walut w przyszłości po określonej cenie. W przypadku transakcji forward, obie strony ustalają datę przyszłej wymiany walut oraz kurs wymiany, co umożliwia zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

Główne różnice między transakcjami spot i forward to czas rozliczenia oraz sposób ustalania kursu wymiany. Transakcje spot są rozliczane od ręki lub w ciągu dwóch dni roboczych, a kurs wymiany jest ustalany na podstawie bieżących rynkowych cen. W przypadku transakcji forward, czas rozliczenia jest ustalany na przyszłość, a kurs wymiany jest ustalany przez obie strony na podstawie obecnych warunków rynkowych i przyszłych oczekiwań.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach w latach ubiegłych kurs franka (CHF) charakteryzował się zmienną dynamiką. Na ogół zmienność była dość niska, ale zdarzały się również gwałtowne ruchy w jedną lub drugą stronę.

Na przykład w pierwszym kwartale 2021 roku kurs franka do euro wynosił średnio około 1,08 CHF/EUR. W pierwszym kwartale 2020 roku kurs ten wynosił średnio około 1,06 CHF/EUR, podczas gdy w pierwszym kwartale 2019 roku wynosił średnio około 1,14 CHF/EUR. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech lat kurs franka w pierwszych kwartałach wykazywał znaczne fluktuacje, zależne od różnych czynników, takich jak polityka monetarna Szwajcarii, sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie, a także czynniki techniczne wpływające na rynek walutowy.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność forinta węgierskiego

Analiza zmienności kursu franka a zmienność forinta węgierskiego może być ciekawym podejściem do badania zależności między dwoma walutami. Zarówno CHF (frank szwajcarski) jak i HUF (forint węgierski) to waluty o umiarkowanej zmienności, które mają swoje specyficzne cechy i wpływają na siebie nawzajem.

Warto zauważyć, że Szwajcaria i Węgry to kraje o dość różnych gospodarkach i systemach politycznych. Szwajcaria jest krajem bogatym i stabilnym, z jednym z najwyższych PKB per capita na świecie, podczas gdy Węgry są krajem rozwijającym się, który boryka się z pewnymi problemami politycznymi i gospodarczymi.

Analizując zmienność kursu franka i forinta, można zauważyć pewne wzorce w historii notowań. Na przykład, w latach 2015-2016 kurs franka szwajcarskiego wzrosł znacznie w stosunku do forinta węgierskiego, w wyniku interwencji Banku Szwajcarii na rynku walutowym, co spowodowało zmienność i niestabilność na rynku.

W latach 2018-2019 notowania franka i forinta były raczej stabilne, z niewielkimi wahaniem kursów. W 2020 roku obie waluty doświadczyły wzmożonej zmienności, głównie z powodu wpływu pandemii COVID-19 na gospodarki światowe i napięć na rynkach finansowych.

W analizie zmienności kursu franka a zmienność forinta węgierskiego, należy zwrócić uwagę na czynniki, takie jak wskaźniki gospodarcze, decyzje polityczne i wydarzenia na rynkach finansowych. Jednym z takich czynników może być na przykład decyzja Banku Centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych, co może wpłynąć na siłę franka na rynku walutowym.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2018?

W roku 2018 kurs franka szwajcarskiego był w dużej mierze kształtowany przez czynniki zewnętrzne, takie jak decyzje polityki monetarnej innych krajów oraz wojny handlowe. Jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie umowy o wolnym handlu między USA, Meksykiem i Kanadą, co wpłynęło na osłabienie franka wobec dolara amerykańskiego. Ponadto, w czerwcu 2018 roku Europejski Bank Centralny ogłosił zamiar zakończenia programu skupu aktywów, co spowodowało osłabienie euro i wzrost wartości franka. Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong Unem, co wpłynęło na poprawę nastrojów na rynkach finansowych i osłabienie franka wobec innych walut.

Co może wydarzyć się z kursem franka w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Należy pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny i wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursu walutowego w ciągu kilku dni lub tygodni. Jednym z takich czynników mogą być dane makroekonomiczne, takie jak wskaźniki inflacyjne, stopa bezrobocia czy decyzje banków centralnych. Również wydarzenia polityczne i społeczne, takie jak wybory, negocjacje handlowe czy kryzysy polityczne, mogą wpłynąć na notowania walut.

W przypadku franka szwajcarskiego, należy zwrócić uwagę na jego relacje z euro, jako że są one mocno powiązane. Możliwe scenariusze dla zmienności notowań franka w najbliższych tygodniach mogą być różne i zależą od wielu czynników. Na przykład, jeśli w Europie nastąpią pozytywne zmiany gospodarcze i spadnie ryzyko polityczne, to można się spodziewać umocnienia euro, co wpłynie negatywnie na kurs franka. Z drugiej strony, jeśli sytuacja w Europie będzie niepewna i pojawią się negatywne informacje, to można się spodziewać umocnienia franka.

W każdym razie, przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym, warto dokładnie przeanalizować sytuację na rynku i korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, aby jak najlepiej przygotować się do handlu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.