0 2 min 2 lata
  • Dolar amerykański mocno odreagował po ogłoszeniu treści protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA , co przyczyniło się do wzrostu wyprzedaży złota.
  • Jego straty osiągnęły poziom wsparcia 1760 dolarów za uncję, zanim ustabilizowały się wokół poziomu 1763 dolarów za uncję w momencie pisania analizy.
  • Cena złota XAU/USD porzuciła psychologiczny opór 1800 USD na początku tego tygodnia handlu.
  • Inwestorzy zwiększyli apetyt na kupowanie dolara jako schronienia, poza czynnikami siły wynikającymi z przyszłego zaostrzenia polityki amerykańskiego banku centralnego, która jest negatywna dla złota.

Oczekiwania analityków złota na najbliższe dni:

Nowa analiza instytucjonalna wykazała, że ​​cena złota XAU/USD prawdopodobnie będzie wspierana przez utrzymujący się popyt na hedging ze strony inwestorów, a nowa średnioterminowa analiza techniczna mówi, że nie można wykluczyć powrotu do oporu 1835 USD.

Najnowszy raport badawczy Światowej Rady Złota (WGC) pokazał, że spodziewają się, że metal szlachetny pozostanie stosunkowo wspierany w najbliższym czasie . „Złoto prawdopodobnie pozostanie reaktywne w stosunku do cen realnych, napędzane przez tempo, z jakim globalne banki centralne zacieśniają politykę monetarną w celu kontrolowania inflacji”, stwierdza WGC w swojej analizie śródrocznej. Raport dodaje, że chociaż Fed prawdopodobnie będzie nadal podnosić stopy procentowe i stwarzać potencjalne przeszkody dla złota, wiele z tej jastrzębiej polityki jest „wycenione”. Tymczasem utrzymująca się inflacja i ryzyko geopolityczne prawdopodobnie utrzymają popyt na złoto jako zabezpieczenie, czytamy w raporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.