Prognoza ETH/USD: spadki po połączeniu

0 1 min 2 lata

W tym momencie jest bardzo prawdopodobne, że rynek Ethereum spadnie wraz z resztą aktywów apetytu na ryzyko, ponieważ istnieje wiele obaw, jeśli chodzi o gospodarkę globalną i oczywiście dużo pieniędzy instytucjonalnych jest obecnie na rynku Ethereum, więc jeśli zdecydują się odejść, powoduje to pewną próżnię. […]

Forex